Trösklar och kilar

Den vanligaste bostadsanpassningen idag är nog tröskelborttagning i bostäder. När tröskeln tas bort behövs ett substitut som både är väl fungerande och tåligt. Till detta lämpar sig våra aluminiumtrösklar och tröskelkilar väldigt väl. De består av strängpressat aluminium och ytan har ett inbyggt halkskyddsmönster.
Trösklarna och kilarna finns i fyra färger, guld, brunt och ljus- eller mörk träimitation.