Bostadsanpassningar
– inget annat!

 

Bra Anpassning är företaget som arbetar uteslutande med bostadsanpassningar. Det betyder att vi gör olika typer av installationer och ombyggnationer för ökad tillgänglighet och möjlighet till kvar boende i det egna hemmet.

Våra uppdragsgivare är oftast kommuner, men kan också vara privatpersoner som fått bidrag från kommunen. Arbeten som utförs i egna hem och hos människor som kan ha hamnat i en utsatt situation ställer speciella krav på utföraren. Bemötande och kunnande är av största vikt och det är här vi kan göra skillnad!

Vår strävan är att nå nöjda kunder i processens samtliga faser, från beställning till färdig anpassning.

Vad gör vi?

Badrum

I badrummet installerar vi mestadels duschkabiner. Kabinerna är speciellt utformade för personer med funktionshinder och har stora, rymliga ytor och ett minimalt insteg. Där golvet tillåter blir det ibland istället en duschväggslösning. Ibland byter vi också tvättställ eller monterar en tvättställslyft för att få tvättstället i en lämplig höjd.

Läs mer

Spisvakt

Med en säker spisvakt kan du fortsätta att laga mat även om minnet sviker ibland. Vi installerar Spisvakt Spisec AddOn som är framtagen för att fungera för den som har kognitiva nedsättningar. Spisec AddOn är testad och godkänd enligt den svenska spisvaktsstandarden SS-EN 50615.

Läs mer

Kök

Att anpassa ett kök kan vara ganska omfattande. I vissa fall kan det räcka med att installera någon enstaka lyft i något överskåp medan det ibland behövs större åtgärder med bänklyftar och kanske byte av spis. Oavsett hur litet eller stort jobbet är vet vi hur det ska utföras och vi lämnar gärna, efter diskussion med dig som kund, förslag på hur det kan bli att se ut.

Läs mer

Aluminiumtrösklar och tröskelkilar

Den vanligaste bostadsanpassningen är nog tröskelborttagning i bostäder. Vi tar bort den vanliga tröskeln och ersätter den med en aluminiumtröskel eller om tröskeln ska vara kvar monterar vi en tröskelkil mot tröskeln. Trösklarna som finns i olika färger består av strängpressat aluminium med inbyggt halkskyddsmönster

Läs mer

Dörrautomatik

Dörr-, lås- och fönsterautomatik För att öka tillgängligheten i entréer eller för att öppna fönster installerar vi dörr-, lås- och fönsterautomatik från ledande tillverkare.

Läs mer

Garage

För den som behöver förvaring för sin scooter eller elrullstol installerar vi speciellt utformade garage. Garagen är smidiga, väl isolerade, rymliga och enkla att använda. Vi ordnar allt från markarbeten innan till transport till platsen och inkoppling av strömmen.

Läs mer

Ramper

Vi monterar ramper i aluminium från ledande leverantörer. Mestadels använder vi oss av FEALs sortiment av systemramper. Oavsett om det är en enkel, liten ramp eller en längre med vilplan och räcke ser vi till att få rampen på plats på ett säkert och funktionellt sätt.

Läs mer