Kök

Att anpassa ett kök kan vara ganska omfattande. I vissa fall kan det räcka med att installera någon enstaka lyft i något överskåp medan det ibland behövs större åtgärder med bänklyftar och kanske byte av spis. Oavsett hur litet eller stort jobbet är vet vi hur det ska ut föras och vi lämnar gärna, efter diskussion med dig som kund, förslag på hur det kan bli att se ut.

Bland produkter vi kan montera hittar du bl a:
InDi (invändig diagonallyft), Diagonallyft, Vertkallyft och Bänklyft, mer info här