Därför startar vi Bra Anpassning

Bra Anpassning är ett dotterbolag till Athena Nordic AB. Athena Nordic är ett av landets ledande företag inom produkter för bostadsanpassning. Eftersom de även genom åren också ombesörjt montering hos slutkund har det känts som ett naturligt steg att erbjuda detta i en mera organiserad form. Det är därför Bra Anpassning startas. Vi har skapat…